156 Antrim Road, Belfast, BT15 2AH
Teileafón :: 028 9074 9688
r-phost :: ccmr@btconnect.com
 

An Nuacht is déanaí

Scoil Samhraidh Mhic Reachtain 2011
03 Apr 2011
Tá mé thar a bheith sásta a fhógrú go bhfuil foirmeacha cláraithe do Scoil Samhraidh Mhic Reachtain anois amuigh agus is féidir iad a íoslódáil ón suíomh anois.
Caith é le bród
03 Apr 2011
Bhí thart ar 400 dalta ag ceiliúradh i gColáiste Mhaolmhaodhóg, Bóthar Aontroma, Dé hAoine, 25ú Márta
Céilí na mBunscoileanna
01 Apr 2011
Ar an 9ú lá Márta, tháinig na Gaelscoileanna ar fad i dTuaisceart Bhéal Feirste le chéile chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh.

Scéim na bhFáinní

bitcoin hk price Tugann Scéim na bhFáinní deis do dhaltaí idir 11 agus 18 bliain d’aois cáilíocht aitheanta a bhaint amach don leibhéal Gaeilge atá acu. Cén fáth nach mbíonn baint agat féin leis an fhorbairt seo? Déan staidéar ar theanga a leathnóidh do pheirspictíochtaí, a dhoimhneoidh do chur amach ar do chultúr féin agus a bheidh mar cháilíocht luachmhar oideachais agat.

Scoil Samhraidh Mhic Reachtain

Féile Ghaeilge Bliaintúil a bhionn a reachtáil ag deireadh Mí Iúil. Réimse leathan d'imeachtaí, ceardlanna agus cúrsaí Gaeilge le fáil ann

Scéim na mBunscoileanna Béarla - 'Ó óige go neart'

bitcoin hk exchange Is scéim nuálaíoch í seo Ó óige go neart atá á cur i bhfeidhm ag Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain. Is í aidhm na scéime seo ná ceachtanna Gaeilge bríomhara agus sultmhara a chur ar fáil ar bhonn seachtainiúil do dhaltaí ón aoisghrúpa 7-12. Tá 9 mbunscoil páirteach sa scéim, is é sin níos mó ná 20 rang ar fad san iomlán. Ag deireadh na scoilbhliana i mí an Mheithimh, téann na Gaeilgeoirí óga seo trí scrúdú béil agus bronntar teastais bhunscoile orthu don leibhéal Gaeilge labhartha atá acu.

Gnó

Tá Scéim Chomharthaíochta de chuid Foras na Gaeilge á cur i bhfeidhm ag Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain i dtuaisceart Bhéal Feirste leis an Ghaeilge a chur chun cinn sa cheantar sin. Is é atá i gceist ná maoiniú 50% a chuirtear ar fáil do ghnó ar bith ar mhaith leo comharthaíocht dhátheangach nó comharthaíocht i nGaeilge amháin a úsáid le próifíl na Gaeilge a ardú. trading platform hong kong
Designed by FilledSoda