Scéim na mBunscoileanna Béarla - 'Ó óige go neart'

Arís i mbliana, cuireadh tús le ranganna seachtainiúla Gaeilge sna bunscoileanna lán-Bhéarla i dTuaisceart Bhéal Feirste. Is scéim nuálaíoch í seo Ó óige go neart atá á cur i bhfeidhm ag Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain.

Solathraíonn an scéim ceachtanna spraíúla Gaeilge do pháistí bunscoile ón aoisghrúpa 7-12 (rang 6/7 den chuid is mó) ar fud thuaisceart na cathrach. Tá 11 bhunscoil páirteach sa scéim arís i 2009, is é sin níos mó ná 22 rang ar fad agus breis agus 550 dalta san iomlán. Tá Niall Ó Maitiú, an tOifigeach Forbartha Gaeilge le Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain freagrach as na ranganna a eagrú sna bunscoileanna.  Tá múinteoirí nua ar bord ag seachadadh na gceachtanna i mbunscoileanna sa tuaisceart chomh maith mar atá, EIlish King agus Niall Mac Lochlainn.

Tá rath mór ar an scéim seo ó thosaigh sí amach tá 5 bliana ó shin. Moltar agus spreagtar na daltaí le cibé Gaeilge a fhoghlaimíonn siad a úsáid taobh istigh agus taobh amuigh den seomra ranga. Ag deireadh na scoilbhliana i Mí an Mheithimh, téann na Gaeilgeoirí óga seo trí scrúdú béil agus bronntar teastais bhunscoile orthu don leibhéal Gaeilge labhartha atá acu.

I measc na scoileanna atá páirteach sa scéim arís i 2009 tá:

 • Bunscoil Gasúr na Croise Naofa (Ard Eoin),
 • Bunscoil Naomh Uinsinn de Pól (Lag an Aoil),
 • Bunscoil an Teaghlaigh Ró-Naofa (Newington),
 • Bunscoil Naomh Treasa (Bóthar Aontroma),
 • Bunscoil na Trócaire (Bóthar Cromghlinne),
 • Bunscoil an Chroí Ró-Naofa (An tSean-Pháirc),
 • Bunscoil Naomh Muire ar an Chnoc (Gleann Gormliath),
 • Bunscoil Mhuire na Lourdes (Bóthar Aontroma),
 • Bunscoil Éamann Rís (An Lóiste Úr),
 • Bunscoil Chailíní Réalt na Mara (An Lóiste Úr),
 • Bunscoil Chailíní na Croise Naofa (Ard Eoin).

 Cliceáil anseo chun éisteacht le ceachtanna Gaeilge

Designed by FilledSoda